O NÁS

 

Mateřská škola Svitavy, 

Československé armády 9

 

      poskytuje  vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  a rozpracovány do Školního vzdělávacího programu:
 
Pojďte si s námi  hrát …".
 
     Škola umožňuje společné vzdělávání dětí bez rozdílů jejich vzdělávacích potřeb tak, aby byla vždy podpořena jejich individualita. Vzdělávání dětí v naší škole je založeno na prožitkovém a kooperativním učení hrou a činnostmi.
 
     Při vzdělávání dětí se řídíme úslovím:
 
„ Pověz mi - zapomenu, ukaž mi - zapamatuji si,
zapoj mě do činnosti -  porozumím."
 
     Dětem se poskytuje vzdělávání ve dvou typech mateřských škol,
kterými jsou:
 
    ●   mateřská škola
    ●   mateřská škola při zdravotnickém zařízení
     
     Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou do tříd zařazeny podle věku. Nejmladší děti v bezbariérové třídě mají dostatek klidu pro svou pozvolnou adaptaci na nové prostředí, často společně se svými rodiči. Starší děti si již v pohodě užívají všech nabízených aktivit, postupně se osamostatňují a chystají na bezproblémový vstup do základní školy. Ve škole se také vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzivního vzdělávání v běžných třídách nebo ve třídách uzpůsobených jejich potřebám.
  
     Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení navštěvují děti předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let hospitalizované ve Svitavské nemocnici. 
  
Mateřská škola dětem zajišťuje předškolní vzdělávání doplněné:
 
 • zdravotním cvičením
 • logopedii
 • canisterapii
 • návštěvami solné jeskyně
 • plaveckým výcvikem
 • lyžařským výcvikem
 • prací s ITC technikou - pc, tablety, interaktivní tabule
 • návštěvami tělocvičen
 • vzděláváním za pomoci Metody dobrého startu
 • prací v keramické dílně
 • školou angličtiny
 
     Všem dětem je umožněno vzájemné setkávání a možnost účastnit se na programech jednotlivých tříd.
Škola má vlastní školní jídelnu, která zajišťuje dětem v průběhu dne dvě svačiny, oběd a celodenní pitný režim.
      Do života mateřské školy jsou zapojeni i rodiče a přátelé školy. Pracovníci školy vycházejí vzstříc jejich požadavkům a přáním, které jsou v souladu s předškolním vzděláváním dětí.
Pro rodiče škola organizuje speciálně pedagogickou a sociálně právní poradnu. Rodiče mohou využívat pestré nabídky knih a časopisů z učitelské knihovny.
    
      Zřizovatelem školy je Město Svitavy. Zřizovací listina k nahlédnutí
  Zde: Zřizovací listina. pdf

 

 

Provoz školky:

 

od 06:00 hod

 

do 16:00 hod.

 

Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9
56802 Svitavy
ředitelna: 733 129 529
účetní: 739 541 329
kuchyň: 731 612 099
2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928
ms.csarmady@svitavy.cz