Spolupráce

 

 

Základní školy Svitav

Základní umělecká škola

Středisko plavecké výuky

Středisko volného času Svitavy - Tramtáryje

Středisko kulturních služeb Svitavy

Městská knihovna

Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Svitavy

Ekocentrum Paleta, Pardubice

Mateřské centrum Krůček Svitavy

Střední zdravotnická škola Svitavy  

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, organizační útvar Svitavy 

Psychologická ambulance Svitavy

Odborní lékaři z různých oborů např. psychiatrie, neurologie, foniatrie

Praktičtí lékaři pro děti a dorost  

Dětské oddělení nemocnice Svitavy 

Dětská rehabilitace

 

Centrum služeb zdravotně postižených, Salvia

Asociace rodičů a přátel zdr. postižených dětí

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 

Speciální základní škola Bystré

Speciální pedagogické centrum Bystré

Speciální základní škola  Mor. Třebová

Speciální pedagogické centrum Mor. Třebová

Speciální základní škola Ústí n. Orlicí   

Speciální MŠ a ZŠ  praktická Pardubice  

Součást ZŠ a MŠ při Krajské nemocnici Pardubice  

 

 

 

   

 

 

Městská knihovna

Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Svitavy

Ekocentrum Paleta, Pardubice

Mateřské centrum Krůček Svitavy

Tyfloservis Pardubice 

 Střední zdravotnická škola Svitavy  

 

Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9
56802 Svitavy
ředitelna: 733 129 529
účetní: 739 541 329
kuchyň: 731 612 099
2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928
ms.csarmady@svitavy.cz