PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

 Výše plateb za stravné a úplatu od 1.9.2021 

 

Měsíční platbu posílejte:

trvalým příkazem na účet České spořitelny č. ú. 1284756399/0800

variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

 

výše platby:

děti 3-5 let …….1600 Kč (950,-stravné + 650,-úplata)

děti 6 let……950,- (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let)

7 let…………1000 Kč (dítě, které dovrší ve škoním roce 7 let)

do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Splatnost dané částky je nejpozději  do 15. daného měsíce. 

 

Bližší informace na tel. čísle 739 541 329

Webové stránky

 

Březen 2011 oficiální spuštění nových webových stránek.

 

Vytvořila Jakubcová Petra, DiS.

Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9
56802 Svitavy
ředitelna: 733 129 529
účetní: 739 541 329
kuchyň: 731 612 099
2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928
ms.csarmady@svitavy.cz