Již se událo

 
Zde je pro Vás přichystán stručný přehled aktivit a celkového dění v naší mateřské škole za uplynulé školní roky..
 
 Společně s fotogalerií  Vám sloužit jako malé nahlédnutí do aktivit, kterých se naše školka účastní a jak pracujeme.. ;)

Vyberte školní rok v levém sloupečku.

Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9
56802 Svitavy
ředitelna: 733 129 529
účetní: 739 541 329
kuchyň: 731 612 099
2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928
ms.csarmady@svitavy.cz